Home / Công thức Toán học / Công thức toán 7 kỳ 2 và đề cương ôn tập file word

Công thức toán 7 kỳ 2 và đề cương ôn tập file word

THỐNG KÊ

Các kiến thức cần nhớ

Loading...

1/  Bảng số liệu thống kê ban đầu.

2/  Đơn vị điều tra.

3/ Dấu hiệu (kí hiệu là X).

4/ Giá trị của dấu hiệu (kí hiệu là x).

5/  Dãy giá trị của dấu hiệu (số các giá trị của dấu hiệu kí hiệu là N).

6/  Tần số của giá trị (kí hiệu là  n).

7/ Tần suất của một giá trị của dấu hiệu được tính theo công thức Tần suất f  thường được tính dưới dạng tỉ lệ phần trăm.

8/  Bảng “tần số” (bảng phân phối thực nghiệm của dấu hiệu).

9/  Biểu đồ (biểu đồ đoạn thẳng, biểu đồ hình chữ nhật, biểu đồ hình quạt).

10/  Số trung bình cộng của dấu hiệu.

11/ Mốt của dấu hiệu.

 

Loading...

Check Also

Công thức toán học lớp 9

Bạn đọc, các em học sinh, các thầy cô giáo tham khảo các công thức …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *