Home / Công thức Toán học / Công thức toán 7 kỳ 2 và đề cương ôn tập file word

Công thức toán 7 kỳ 2 và đề cương ôn tập file word

THỐNG KÊ

Các kiến thức cần nhớ

1/  Bảng số liệu thống kê ban đầu.

2/  Đơn vị điều tra.

3/ Dấu hiệu (kí hiệu là X).

4/ Giá trị của dấu hiệu (kí hiệu là x).

5/  Dãy giá trị của dấu hiệu (số các giá trị của dấu hiệu kí hiệu là N).

6/  Tần số của giá trị (kí hiệu là  n).

7/ Tần suất của một giá trị của dấu hiệu được tính theo công thức Tần suất f  thường được tính dưới dạng tỉ lệ phần trăm.

8/  Bảng “tần số” (bảng phân phối thực nghiệm của dấu hiệu).

9/  Biểu đồ (biểu đồ đoạn thẳng, biểu đồ hình chữ nhật, biểu đồ hình quạt).

10/  Số trung bình cộng của dấu hiệu.

11/ Mốt của dấu hiệu.

 

Loading...

Check Also

Giải nhanh hình học không gian bằng máy tính Casio

Việc sử dụng máy tính casio thành thạo sẽ giúp các em tự tin với …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *