Home / Công thức Toán học / Công thức tính nhanh khoảng cách trong không gian phần 2

Công thức tính nhanh khoảng cách trong không gian phần 2

Tiếp tục phần 1 là sự mở rộng của bài toán khoảng cách ở phần 2. 

Bài toán tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng. Các vấn đề của khoảng cách và ứng dụng trong các bài toán khác.

Loading...

Check Also

Trọn bộ công thức toán cấp 3

Dưới đây là hệ thống công thức về các nội dung toán trong chương trình …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *