Home / Công thức Toán học / Công thức logarit và đạo hàm của các hàm số logarit

Công thức logarit và đạo hàm của các hàm số logarit

Bạn đọc tham khảo công thức logarit và các dạng phương trình logarit, bất phương trình tại đây.

Bảng công thức bao gồm các công thức logarit, công thức đạo hàm của hàm số logarit, đạo hàm của hàm số mũ.

Các quy tắc tính đạo hàm, tính đơn điệu của hàm số logarit

Ngoài ra công thức cũng trình bày một số dạng phương trình, bất phương trình logarit cơ bản.

Bảng công thức về logarit khá chi tiết, đầy đủ dành cho học sinh lớp 12 tham khảo và tra cứu trong quá trình học về phần hàm số mũ và logarit ở lớp 12.


12390903_681275152009249_1526404831883753709_n

Loading...

Check Also

Một số bài toán ôn luyện học sinh giỏi lớp 1

Bài 5*: Anh có 15 hòn bi đỏ và 10 hòn bi đen. Anh cho …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *