Home / Môn khoa học tự nhiên / Công thức giải nhanh sinh học 12

Công thức giải nhanh sinh học 12

Congthuc.edu.vn giới thiệu các công thức cơ bản phục vụ cho việc giải nhanh các bài toán sinh học ôn thi THPT Quốc gia 2017.

Ví dụ về một phân tích trong bài toán lai, sơ đồ lai dưới đây để bạn đọc tham khảo:

Loading...

 

 Trong quá trình làm các bài toán lai ghép, quan trọng  nhất là viết được sơ đồ lai, để viết được sơ đồ lai, phải xác định được bài toán thuộc quy luật di truyền nào. Để nhận diện bài toán thuộc quy luật di truyền Phân li độc lập, chúng ta có thể dựa trên một số cơ sở như sau:

Trường hợp 1: Dựa vào cơ sở nghiệm đúng đúng của Định luật Menđen mà giả thiết bài toán cho:

– Mỗi tính trạng do một gen quy định.

– Mỗi gen nằm trên một nhiễm sắc thể hay các cặp gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau.

Khi đề bài đã cho các điều kiện trên, chúng ta có thể biết ngay quy luật di truyền chi phối là quy luật Menđen.

Trường hợp 2 : Dựa vào tỷ lệ phân ly kiểu hình ở đời con.

– Nếu lai một cặp tính trạng, mỗi tính trạng do một gen quy định cho kiểu hình là một trong các tỷ lệ sau : 100% ; 1 : 1; 3 : 1; 1 : 2 : 1 (tính trạng trung gian); 2 : 1 (tỷ lệ gây chết). Nhân tích các cặp tính trạng cho kết quả giống đầu bài.

– Khi lai hai hay nhiều cặp tính trạng cho kiểu hình là một trong các tỷ lệ sau : (1 : 1)n ; (3 : 1)n ; (1 : 2 : 1)n ….

Trường hợp 3: Nếu đề bài chỉ cho biết tỷ lệ của một kiểu hình nào đó ở con lai thì chúng ta dựa trên cơ sở sau:

– Khi lai một cặp tính trạng, tỷ lệ một kiểu hình được biết bằng hoặc là bội số của 25% (hay 1/4).

Bạn đọc download tài liệu tại link dưới đây

Loading...

Check Also

Công thức Vật lý 11 ôn thi THPT Quốc gia 2018

Congthuc.edu.vn sưu tầm cho bạn đọc bộ tài liệu công thức vật lý 11 ôn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *