Home / Giải đáp bài tập / Môn Toán / chuyển đổi giữa độ và radian

chuyển đổi giữa độ và radian

congthuc.edu.vn nhắc lại cách chuyển đổi giữa radian và độ, radian và gradian, biểu đồ đổi đơn vị giữa độ và radian.

Đây là một nội dung thuộc chương trình lượng giác lớp 11, giúp các em học sinh có thể thành thạo việc đổi giữa đơn vị độ sang radian hoặc radian sang độ.

Loading...

Chuyển đổi giữa độ và radianChuyển đổi giữa radian và gradianBiều đồ đổi đơn vị giữa độ và radian

Loading...

Check Also

Phương trình lượng giác cơ bản

Đây là một bài giảng mẫu trong cuốn sách được sử dụng để giảng dạy …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *