Home / Công thức Toán học / Chuyên đề về dãy số dành cho học sinh lớp 5

Chuyên đề về dãy số dành cho học sinh lớp 5

Chuyên đề này giúp các em học sinh lớp 5 luyện tập và hiểu được các nội dung sau đây:

  1. Tìm số số hạng:

     +) Số các số hạng của dãy = số khoảng cách + 1.

Loading...

     +) Đối với dãy số cách đều ( với khoảng cách d):

 

Số các số hạng của dãy = ( Số hạng lớn nhất – Số hạng nhỏ nhất ) : d + 1.

  1. Tính tổng của dãy cách đều (với khoảng cách d):

 

Tổng = Số các số hạng của dãy x (số hạng lớn nhất – số hạng nhỏ nhất) : 2

  1. Tìm số hạng thứ n của dãy cách đều (với khoảng cách d):

 

Số hạng thứ n = số hạng bé nhất + ( n – 1 ) x d

 

Loading...

Check Also

Các dạng toán câu hỏi phụ bài toán rút gọn toán lớp 9

Nhằm giúp các em học sinh tổng hợp các dạng bài toán rút gọn vào …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *