Home / Công thức Toán học / Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử nâng cao lớp 8

Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử nâng cao lớp 8

Đây là một tài liệu biên soạn dành cho học sinh khá giỏi ôn thi chuyên với các dạng toán xoay quanh về phân tích đa thức nhân tử.

Các kỹ thuật phân tích đa thức thành nhân tử như tách thêm bớt, dùng hằng đẳng thức, dùng phương pháp đặt ẩn phụ.

Loading...

Ứng dụng phân tích đa thức thành nhân tử vào các bài toán chứng minh đẳng thức.

Loading...

Check Also

Các đường đặc biệt trong tam giác

Công thức sưu tầm các đường đặc biệt trong tam giác như đường cao, đường …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *