Home / Công thức Toán học / Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7 đại số

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7 đại số

Đây là một tài liệu file word được sưu tầm và công thức gửi tặng bạn đọc, các thầy cô giáo  tham khảo.

Bài 9: Tìm các số a, b, c biết rằng: 2a = 3b; 5b = 7c và 3a + 5c – 7b = 30.

Loading...

Bài 10: Tìm các số x, y, z biết :

  1. x : y : z = 3 : 4 : 5  và  5z2 – 3x2 – 2y2 = 594;
  2. x + y = x : y = 3.(x – y)

Giải

     a) Đáp số: x = 9; y = 12; z = 15 hoặc x = – 9; y = – 12; z = – 15.

              b) Từ đề bài suy ra: 2y(2y – x) = 0, mà y khác 0 nên 2y – x = 0, do đó : x = 2y.

              Từ đó tìm được : x = 4/3; y = 2/3.

 

Bài 11. Tìm hai số hữu tỉ a và b biết rằng hiệu của a và b bằng thương của a và b và bằng hai

lần tổng của a và b ?

Giai.

Rút ra được: a = – 3b, từ đó suy ra : a = – 2,25; b = 0,75.

 

Bài 13. Số học sinh khối 6,7,8,9 của một trường THCS lần lượt tỉ lệ với 9;10;11;8. Biết rằng số học sinh khối 6 nhiều hơn số học sinh khối 9 là 8 em. Tính số học sinh của trường đó?

Loading...

Check Also

Các dạng toán tiểu học thường gặp

Công thức sưu tầm cuốn sách về các dạng toán tiểu học thường gặp dành …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *