Home / Công thức Toán học / Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7 đại số

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7 đại số

Đây là một tài liệu file word được sưu tầm và công thức gửi tặng bạn đọc, các thầy cô giáo  tham khảo.

Bài 9: Tìm các số a, b, c biết rằng: 2a = 3b; 5b = 7c và 3a + 5c – 7b = 30.

Loading...

Bài 10: Tìm các số x, y, z biết :

  1. x : y : z = 3 : 4 : 5  và  5z2 – 3x2 – 2y2 = 594;
  2. x + y = x : y = 3.(x – y)

Giải

     a) Đáp số: x = 9; y = 12; z = 15 hoặc x = – 9; y = – 12; z = – 15.

              b) Từ đề bài suy ra: 2y(2y – x) = 0, mà y khác 0 nên 2y – x = 0, do đó : x = 2y.

              Từ đó tìm được : x = 4/3; y = 2/3.

 

Bài 11. Tìm hai số hữu tỉ a và b biết rằng hiệu của a và b bằng thương của a và b và bằng hai

lần tổng của a và b ?

Giai.

Rút ra được: a = – 3b, từ đó suy ra : a = – 2,25; b = 0,75.

 

Bài 13. Số học sinh khối 6,7,8,9 của một trường THCS lần lượt tỉ lệ với 9;10;11;8. Biết rằng số học sinh khối 6 nhiều hơn số học sinh khối 9 là 8 em. Tính số học sinh của trường đó?

Loading...

Check Also

Các dạng toán câu hỏi phụ bài toán rút gọn toán lớp 9

Nhằm giúp các em học sinh tổng hợp các dạng bài toán rút gọn vào …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *