Home / Uncategorized / Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán hình lớp 7 file word

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán hình lớp 7 file word

 

Trình bày các vấn đề về tam giác bằng nhau,

Các trường hợp đặc biệt cua tam giác.

Loading...

Một số bài tập có lời giải chi tiết, các dạng bài tập chưng minh về 2 tam giác bằng nhau.

Định lý Pytago và ứng dụng.

Các dạng bài toán về tam giác bằng nhau và ứng dụng tam giác bằng nhau để giải các bài toán khác.

Loading...

Check Also

Đề thi môn văn chuyên sư phạm năm 2016

ĐỀ BÀI Câu 1: Tìm và phân tích biện pháp tu từ trong những đoạn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *