Home / Môn khoa học tự nhiên / Hoá Học / Cân bằng phương trình phản ứng theo phương pháp Đại số

Cân bằng phương trình phản ứng theo phương pháp Đại số

Với các phương trình phức tạp có nhiều chất phản ứng hay sản phẩm  rất khó để áp dụng 3 cách cân bằng trên, do đó giáo viên có thể hướng dẫn HS khá, giỏi cách cân bằng theo phương pháp đại số

* Các bước  tiến hành:

Loading...

Bước 1: Đưa các hệ số a, b, c, d, e, f, …lần lượt vào các công thức ở 2 vế của phương trình phản ứng.

Bước 2:  Thiết lập các phương trình toán học chứa các ẩn trên theo nguyên tắc số nguyên tử của nguyên tố trước và sau phản ứng bằng nhau. Từ đó được 1 hệ phương trình chứa các ẩn.

Bước 3:  Giải hệ phương trình vừa lập để tìm các hệ số.

Bước 4:  Đưa các hệ số vừa tìm vào phương trình phản ứng và khử mẫu (nếu cần).

* Lưu ý: Đối với bước 3, do HS lớp 8 chưa được học kiến thức về giải hệ phương trình nên GV phải hướng dẫn cho HS cách giải, đặc biệt trong trường hợp số ẩn nhiều hơn số phương trình chứa ẩn thì phải chọn giá trị cụ thể cho một ẩn nào đó sao cho dễ giải hệ phương trình nhất.

Screen Shot 2016-02-12 at 10.06.35 PM

Screen Shot 2016-02-12 at 10.06.51 PM

Loading...

Check Also

Công thức Vật lý 11 ôn thi THPT Quốc gia 2018

Congthuc.edu.vn sưu tầm cho bạn đọc bộ tài liệu công thức vật lý 11 ôn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *