Home / Môn khoa học tự nhiên / Hoá Học / Cân bằng phản ứng hoá học THCS bằng phương pháp nguyên tố trung tâm

Cân bằng phản ứng hoá học THCS bằng phương pháp nguyên tố trung tâm

Nhằm giúp các em học sinh lớp 8-9 học phần hoá học trung học cơ sở, congthuc.edu.vn sưu tầm các phương pháp cân bằng phản ứng hoá học để giúp cho các em học sinh có thể dễ dàng cân bằng một số phản ứng hoá học bằng một số kỹ thuật khác nhau. Giúp các em tự tin hơn.

Trong dạng này chúng ta sẽ học phương pháp cân bằng phản ứng hoá học dựa vào nguyên tố trung tâm.

Screen Shot 2016-01-31 at 11.25.30 AM

Screen Shot 2016-01-31 at 11.25.50 AM

Loading...

Check Also

13410743_1738631299753558_1385552763_o

Bài tập trắc nghiệm sóng điện từ

BẠn đọc tham khảo hệ thống bài tập trắc nghiệm về sóng điện từ học …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *