Home / Công thức Toán học / Cách tìm số chữ số 0 tận cùng trong một tích các số tự nhiên

Cách tìm số chữ số 0 tận cùng trong một tích các số tự nhiên

Ví dụ 1:  Cho tích : 1 x 8 x 7 x 5 x 10 x 15 x 25 x 27 x 29 x 31 x 33 x 37.

          Hỏi tích trên có bao nhiêu chữ số tận cùng giống nhau và là chữ số nào ?

Loading...

 

          Nếu không chú ý đến số thừa số 2 mà chỉ dựa vào số thừa số là 5 thì bài toán này sẽ tính được 5 chữ số tận cùng của tích giống nhau và đều là chữ số 0 (trường hợp này sai với kết quả thực của tích ). Vì số thừa số 5 nhiều hơn số thừa số 2 sau khi phân tích.

          Kết quả đúng phải là:

                       

Giải :

          Ta thấy tích trên có thể viết :

    1 x 8 x 7 x 5 x 10 x 15 x 25 x 37 x 99 x 41 x 43 x 47

=  8  x 5 x 10 x 15 x 25 x (1 x 7 x 37 x 39 x 41 x 43 x 47 )

=  2 x 2 x 2 x 5 x  2 x 5 x 3 x 5 x 5 x 5 x ( 1 x 7 x 37 x 39 x 41 x 43 x 47).

 

          Như vậy căn cứ vào số thừa số là số chẵn và số thừa số là 5 ( có 4 thừa số là 2 và 5 thừa số là 5 ). Vậy tích trên có 4 chữ số tận cùng giống nhau và đều bằng 0.

                       

          Bài này số lượng các thừa số là 5( bằng 5 ) nhiều hơn số thừa số là 2 (bằng 4 ) nên có 4 chữ số tận cùng giống nhau và đều là chữ số 0.

 

          Ví dụ 2 :  Cho tích C = 1 x 8 x 7 x 5 x 10 x 15 x 37 x 39 x 41 x 43 x 47.

          Hỏi tích trên có bao nhiêu chữ số tận cùng giống nhau và là chữ số nào ?

 

          Trường hợp này nếu chỉ căn cứ vào số thừa số 2 mà không căn cứ vào sô thừa số 5 thì kết quả bài toán cũng không chính xác. Vì số thừa số 2 sau khi phân tích là 4.

 

          Vậy kết quả đúng phải là

Giải :

          Ta thấy tích trên có thể viết :

C =  1 x 8 x 7 x 5 x 10 x 15  x 37 x 39 x 41 x 43 x 47

C =  8 x 5 x 10 x 15  x (1 x 3 x 27 x 29 x 31 x 33 x37)

C =  2 x 2 x 2 x 5 x  2 x5 x 3 x5  x ( 1 x 7 x 37 x 39 x 41 x 43 x 47).

 

          Như vậy căn cứ vào số thừa số là số chẵn ( là 2 ) và số thừa số là 5 ( có 4 thừa số là số chẵn ( là 2 ) và 3 thừa số là 5 ). Vậy tích trên có 3 chữ số tận cùng giống nhau và đều là chữ số 0.

 

 

          Bài này số lượng các thừa số là 5( bằng 3 ) ít hơn số thừa số là 2 (bằng 4 ) nên có 3 chữ số tận cùng giống nhau và đều là chữ số 0.

Loading...

Check Also

Tổng hợp công thức toán THCS và THPT

Đây là file tài liệu tổng hợp tất cả các công thức toán học THCS …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *