Cách đọc bảng tuần hoàn dễ nhớ môn hóa học

Một cách đơn giản hóa vấn đề nhớ bảng tuần hoàn hóa học. Chúc các bạn học tốt.

Chu kỳ I: H He –> h0a héo

Chu kỳ II: Li Be B C N O E Ne –> LI BỂ Bà Cằn Nhằn Ông Em Ngăn

Chu kỳ 3: Na Mg Al Si P S Cl Ar –> NÀng ManG Áo Sang Phố Sửa Cho Anh.

Nhóm IA(trừ hiđrô): Li Na K Rb Cs Fs –> Lính Nào Không Rượu Cà Phê

Nhóm IIA:Be Mg Ca Sr Ba Ra –> Bé Mang Cá Sang bà Rán :Hoặc :Bẻ Miệng cá Sấu Bấm Răng

Nhóm IIIA:
B (Ba)

Al (anh lấy)

Ga (gà)

In (in tiếng anh ngĩa là tr0ng)

Tl (tủ lạnh)

Nhóm IVA:C Si Ge Sn Pb –> Cô Sinh 'Gọi em' 'Sang nhậu' 'Phở bò'

Nhóm VA:N P Á Sb Bi –> Ni Cô Phàm tục Ắt Sầu Bi

Nhóm VIA:  S Se Te Po –> Ông Say Xỉn Té Bò

Nhóm VIIA: F C Br I At –> Phải Chi Bé Iu Anh

Nhóm VIIIA:He Ne Ar Kr Xe Rn –> Hằng Nga Ăn Khúc Xương Rỗng

Các bạn nhớ ghép lại rùi đọc cho dễ nhớ nha ! VD: Nhóm IIA: Bẻ Miệng cá Sấu Bấm Răng

Chúc các bạn học tốt !

Theo Lamsao.vn