Home / Công thức Toán học / Các dạng toán tiểu học thường gặp

Các dạng toán tiểu học thường gặp

Công thức sưu tầm cuốn sách về các dạng toán tiểu học thường gặp dành cho giáo viên, phụ huynh tham khảo để dạy con.

Bài 7: Cô giáo cho học sinh làm phép trừ một số có 3 chữ số với một số có 2
chữ số, một học sinh đãng trí đã viết số trừ dưới cột hàng trăm của số bị trừ
nên tìm ra hiệu là 486. Tìm hai số đó, biết hiệu đúng là 783.
Giải :
Khi đặt như vậy tức là bạn học sinh đó đã tăng số trừ đó lên 10 lần. Do
vậy hiệu đã giảm đi 9 lần số trừ.
Số trừ là :
(783 – 486) : 9 = 33
Số bị trừ là :
783 + 33 = 816
Đáp số : Số trừ : 33
Số bị trừ : 816

Loading...
Loading...

Check Also

Đề thi AMC 8 năm 2018

Bạn đọc tham khảo đề thi AMC 8 tại đây Problem 16 Loading... Professor Chang has …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *