Home / Đề thi / Bộ đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn toán chất lượng

Bộ đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn toán chất lượng

Bạn đọc tham khảo bộ đề thi rất hay dành cho học sinh giỏi lớp 4-5.

Bộ đề rất tốt cho các bạn dự định tham gia các kì thi học sinh giỏi được tổ chức tại VN.

Loading...

Câu 1: Có một số lít dầu chứa trong một thùng phuy và một số can đựng dầu còn trống, dung tích mỗi can là 6 lít. Từ thùng phuy, nếu bơm đều vào mỗi can 5 lít dầu thì còn thừa 6 lít trong thùng phuy; nếu bơm đều vào mỗi can 6 lít thì hết dầu trong thùng phuy và có một can để không. Hỏi có bao nhiêu can đựng dầu và bao nhiêu lít dầu chứa trong thùng phuy khi chưa bơm vào các can?

Loading...

Check Also

Đề thi thử HOMC 2019 khối 8

Bạn đọc tham khảo đề thi thử HOMC 2019 dưới đây. Given triangle ABC, AB …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *