Home / Uncategorized / Bảng động từ bất quy tắc trong tiếng Anh – Irregular verbs

Bảng động từ bất quy tắc trong tiếng Anh – Irregular verbs

Trong tiếng Anh, động từ ở các thì khác nhau sẽ được chia theo quy tắc đổi đuôi. Tuy nhiên, có những từ không tuân theo những quy tắc đó, bắt buộc người học phải ghi nhớ để sử dụng cho thật chính xác. Dưới đây là bảng thống kê chi tiết các dạng của hơn 100 động từ phổ biến trong Tiếng Anh.

Download [407.89 KB]

Loading...
Loading...

Check Also

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán hình lớp 7 file word

  Trình bày các vấn đề về tam giác bằng nhau, Các trường hợp đặc …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *