Home / Giải đáp bài tập / Bài toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong đề thi thử Ams

Bài toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong đề thi thử Ams

Bài toán cực trị này đòi hỏi học sinh phải có kỹ năng sử dụng bất đăng thức cô si hoặc bunhiacopxki.

Ngoài ra, việc đánh giá ẩn phụ, điều kiện và phân tích đẳng thức dựa vào điệu kiện để tìm min, max

17861857_1706109366348348_4921693628259989997_n

Loading...

Check Also

Phương pháp giải nhanh dạng bài toán điện phân

2.2. Nội dung 2.2.1. Lí thuyết 2.2.1.1. Định nghĩa: Điện phân là quá trình oxi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *