HOTLINE: 096.858.2838

Bài tập trắc nghiệm phần biểu đồ môn địa lý ôn thi THPT QG năm 2017

Dưới đây là tài liệu sưu tầm dạng file word về bài tập trắc nghiệm khách quan phần biểu đồ ôn thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017.

Cho bàng số liệu sau:

Diện tích và dân số một số vùng nước ta năm 2006

Vùng

Đồng bằng sông Hồng

Tây Nguyên

Đông Nam Bộ

Dân số

(nghìn người)

18208

4869

12068

Diện tích

(Km²)

14863

54660

23608

Trả lời từ câu 1 đến câu 4:

Câu 1. Mật độ dân số theo thứ tự giảm dần là:

A. Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng, TâyNguyên

B. Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ, TâyNguyên

C. Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Đồng bằng sôngHồng

D. Đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên, Đông NamBộ

Câu 2. Mật độ dân số là:

A. Tích giữa số dân và diệntích

B. Thương giữa số dân và diệntích

C. Tổng giữa số dân và diệntích

D. Thương giữa diện tích và sốdân

Câu 3. Vùng có mật độ dân cư thấp là do nhân tố:

A. Trình độ kinh tế, tình chất các hoạt động kinhtế

B. Đặc điểm dân cư và đô thịhóa

C. Đất đai – địahình

D. Tất cả ý trênđúng

Câu 4. Phương hướng hiệu quả nhất cho vùng có mật độ dân cư thấp là:

A. Phân bố lại dân cư và laođộng

B. Nâng cao trình độ taynghề

C. Đa dạng hóa các loại hình đàotạo

D. Xuất khẩu lao động

Loading...

No comments yet.

Leave a Reply

© 2014 Công thức học tập. All Rights Reserved. Design by Hi Responsive

Công ty cổ phần công nghệ Helios Việt Nam


Số 130B Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội


Văn phòng: Tòa nhà 3B, 45 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội


Tel: 0462 908 885 - Fax: 0435 501 492


Email: info@helios.vn- Website: www.helios.vn