Home / Công thức Toán học / Bài tập trắc nghiệm nhị thức Newton lớp 11

Bài tập trắc nghiệm nhị thức Newton lớp 11

Đây là file bài tập trắc nghiệm các dạng liên quan đến chủ đề nhị thức Newton.

Các dạng bài toán trắc nghiệm đầy đủ về chủ đề nay như tính tổng, xác định số hạng thứ k, tìm hệ số của số hạng thứ k….

Loading...

Các dạng bài tập nâng cao thêm như số hữu tỷ, hệ số lớn nhất….

Loading...

Check Also

Phương trình lượng giác cơ bản

Đây là một bài giảng mẫu trong cuốn sách được sử dụng để giảng dạy …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *