Home / Tiếng anh / Bài học tiếng anh về danh từ, dạng từ và bài đọc

Bài học tiếng anh về danh từ, dạng từ và bài đọc

Bài học trình bày những vẫn đề về danh từ trong tiếng anh, khái niệm, dạng từ, danh từ số ít, danh từ số nhiều.

Bài tập là các bài đọc điền từ, ghép cặp danh từ đồng nghĩa….

Loading...

 

Loading...

Check Also

Cấu trúc tiếng anh thông dụng trong giao tiếp

Công thức sưu tầm toàn bộ cấu trúc tiếng anh quan trọng cho các hoạt …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *