Sat, 01 / 2017 11:45 pm | congthuc

Bài học trình bày những vẫn đề về danh từ trong tiếng anh, khái niệm, dạng từ, danh từ số ít, danh từ số nhiều. Bài tập là các bài đọc điền từ, ghép cặp danh từ đồng nghĩa…. Loading...  

Bài học trình bày những vẫn đề về danh từ trong tiếng anh, khái niệm, dạng từ, danh từ số ít, danh từ số nhiều.

Bài tập là các bài đọc điền từ, ghép cặp danh từ đồng nghĩa….

Loading...

 

Bài viết cùng chuyên mục