Home / helios

helios

Đề thi học sinh giỏi toán và tiếng việt lớp 2 có đáp án chi tiết

Đề thi môn tiếng việt. Phần tự luận:   Câu 1:   Gạch dưới các chữ viết sai chính tả ch hay tr và viết lại cho đúng vào chỗ trống ở dưới : Trưa đến chưa mà trời đã nắng trang trang. ………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 2: Xếp các từ sau thành …

Read More »

Collection of premium WordPress themes