Home / helios

helios

Những quan sát về quang cảnh và cung cách sinh hoạt nói lên cách nhìn, thái độ của Lê Hữu Trác đối với cuộc sống nơi phủ chúa như thế nào?

Phân tích quang cảnh và cung cách sinh hoạt trong phủ chúa a. Quang cảnh trong phủ chúa: – Âm thầm quan sát, người thầy thuốc phát hiện ra rằng: vào phủ chúa phải qua rất nhiều lần cửa, với “những dãy hành lang quanh co nối nhau liên tiếp”. …

Read More »

Collection of premium WordPress themes